Om oss

Inriktning och profilFörskola Skola Via Emilia, en liten skola utöver det vanliga.

Via Emilia har sina lokaler i Dosthoffska huset i Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm. 


Via Emilia är en helintegrerad verksamhet med barn i åldrarna 1- 10 år, d.v.s. förskola, F-klass, grundskola och fritidshem.


Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

En människsyn där man ser varje barn som något unikt, som drivs av en inneboende kraft av att växa och lära. Ett kompetent barn som är delaktig i sin egen utbildning och tar ansvar för sitt växande.


En verksamhet som indelas utifrån barnens behov, intresse och intellektuella nivå.


Ett förhållningssätt där pedagogerna utgår från att alla är kompetenta och genom aktivt inlyssnande försöker förstå varje barns speciella språk. Ett förhållningssätt där pedagogogerna är medforskare i ett utforskande och experimenterande arbetssätt. Pedagogerna observerar, reflekterar och dokumenterar sitt förhållningssätt och tydliggör inlärningsprocessen.


Via Emilia är en mötesplats för stora och små människor, barn, personal, föräldrar och andra närstående. Vi möts och delar med oss av våra erfarenheter. Tillsammans utvecklar vi och lär oss nya saker.OrganisationFörskola Skola Via Emilia är en helintegrerad verksamhet med barn i åldern 1-10 år.

En enskilt driven förskola med åldersblandad barngrupp 1-5 år, fristående grundskola årskurs F-3 samt fritidshem.


Vår verksamhet drivs som personalkooperativ som leds av en styrelse och skolledare. 


På Via Emilia arbetar vi utifrån rådande styrdokument, läroplaner och FN:s barnkonvention.Mål och visionerPå Via Emilia arbetar vi utifrån de olika läroplanernas mål med fokus på det demokratiska uppdraget.


Lek, omsorg och lärande går hand i hand.


Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.


Vi ser kunskap som något personligt och ständigt pågående. Vi lär i samspel med varandra en interagerande miljö. Meningsskapande sker genom leken, samvaron, samtalet och skapandet...


Vi arbetar tematiskt med långa projekt i ett utforskande och experiementerande arbetssätt. Kunskap sker gränsöverskridande mellan olika ämnen, där alla sinnnen får chans att delta.


Fakta blandas med fantasi. Barnen får redskap att aktivt söka kunskap och möjlighet att uttrycka sig på många sätt.


Barnens strategier och läroprocesser dokumenteras och analyseras för att sedan ligga till grund för vidare utmaningar och meningsskapande.


På Vi Emilia arbetar vi för att utveckla vår verksamhet med trygga och inspirerande lärmiljöer som främjar möten mellan människor.


På förskolans läggs grunden till det i livslärandet för att sedan vidareutvecklas i förskoleklass och skola.